Schoorsteenveger Zeeland

Schoorsteen vegen

Schoorsteenbrand

Een schoorsteenbrand ontstaat meestal doordat de aanslag in het rookkanaal ( een dikke laag zeer brandbaar creosoot ) in brand vliegt. Dit gebeurt bij een temperatuur van ongeveer 500° C. Deze creosoot, een teerachtige laag, wordt gevormd uit onverbrande deeltjes, die bij dverbranding het rookkanaal ingaan. De mate waarin deze onverbrande deeltjes ontstaan, hangt nauw samen met de keuze en het gebruik van de kachel of haard, het type schoorsteen, de staat van het schoorsteenkanaal en de wijze van stoken.

Overigens: Verkeerd stoken bevordert ook de uitstoot van schadelijke stoffen via de schoorsteen. Ook binnenshuis komen bij verkeerd gebruik te hoge concentraties schadelijke stoffen vrij ( bv. koolmonoxide).

page-title-bg-ash.png

Waar moet u op letten voor een goede verbranding

De waakvlam moet blauw zijn. Is de waakvlam oranje en of hoger dan normaal, dan is er sprake van onvolledige verbranding. Beslagen ruimtes wijzen er op dat de waterdamp die bij de verbranding vrij komt niet goed wordt afgevoerd.

Hebt u vaak last van branderige ogen, hoofdpijn en/of flauwtes of rode appelwangen, dan kan dat wijzen op een te hoge Co² -concentratie.

Na het vegen van uw schoorsteenkanaal krijgt u van ons een certificaat voor de brandverzekering. Er wordt ten alle tijden een trekproef gedaan om te kijken of u schoorsteen goed functioneert

page-title-bg-ash.png

Koolmonoxide

Koolmonoxide is een geurloos, kleurloos en levensgevaarlijk gas. Het is doodsoorzaak nummer 1 bij brand. (CO ,onverledige verbranding) verdringt de zuurstof in het bloed. Dat leidt tot bewusteloosheid en, als er niet snel ingegrepen wordt, tot de dood. Daarom is een goede toevoer van verse lucht en een onbelemmerde afvoer van verbrandingsgassen in huis absoluut noodzakelijk.

Image
Image
Image

Neem contact op met Schoorsteenveger Zeeland

schoorsteenveegbedrijf-zeeland-logo.png

Schoorsteenveger Zeeland

A Wielingenstraat 39, 4301 XM ZierikzeeE info@schoorsteenveger-zeeland.nlM06-26884845
Copyright © 2021 Schoorsteenveegbedrijf Zeeland. Privacyverklaring | Algemene voorwaarden

Deze website is gebouwd door Power Internet

06-26884845
info@sosdonders.nlWielingestraat 390, 4301 XM Zierikzee