Schoorsteenveger Zeeland

Privacyverklaring

Privacyverklaring

1. N.A.W. gegevens, die wij als Schoorsteenveger Zeeland vragen, zijn noodzakelijk voor het kunnen uitvoeren van onze diensten. Na de huidige afspraak zullen we u vragen of u een vervolg afspraak wenst. indien dat het geval is, zetten wij uw N.A.W. gegevens in onze elektronische agenda. Één Jaar later zullen wij contact met u opnemen via de verschillende communicatie middelen ( SMS, BELLEN, EMAIL) voor een nieuwe vervolgspraak. Mocht u geen interesse in hebben in een onderhoud aan uw schoorsteen, dan zullen wij uw gegevens volledig uit onze bestand halen. Met het uit bestand halen van uw persoonsgegevens bij Schoorsteenveger Zeeland, zijn wij volgens ook niet aansprakelijk voor ontstaande schade aan kachel en schoorsteen (Kap) in welke hoedanigheid en gevolgen dan ook. Ook na te lezen in de algemene voorwaarden van Schoorsteenveger Zeeland en ook te lezen op onze website.

2. Online Communicatie. berichten die u ons per email (waaronder mede begrepen contactformulieren) stuurt kunnen door derden worden onderschept, misbruikt of gewijzigd. Wij raden u daarom af ons vertrouwelijke informatie te versturen naar info@schoorsteenvegerzeeland.nl. Daarnaast kunnen wij niet garanderen dat wij alle e-mails die u ons stuurt (tijdig) zullen lezen. Mocht u alsnog overgaan tot het verzenden aan ons van e-mails, dan aanvaardt u de risico’s, die verbonden zijn aan het gebruik van dit communicatiemiddel.

3. Tegenwoordige communicatie. Dat wil zeggen via SMS, WHATS APP, SNAPCHAT, MOND-TOTMOND. Wij accepteren al deze vormen van communicatie, die vervolgens kunnen leiden tot een opdracht. Houd er echter rekening mee dat wat Schoorsteenveger Zeeland met u op deze manier communiceert door derden kan worden onderschept, misbruikt of gewijzigd. Uw telefoonnummer, dat u gebruikt om ons te contacten, zal worden genoteerd bij de afspraak, want uw telefoonnummer is nodig om met u contact te kunnen opnemen op dag van afspraak. Ook kan uw telefoonnummer worden gebruikt om uw te herinnen aan uw afspraak of vervolgafspraak. Wenst u dat wij geen gebruik te maken van uw telefoonnummer, dan kunt u dit aan ons kenbaar maken via email.

4. Privacy. De eventueel door u verstrekte gegevens ( telefoonnummer, adres) zullen vertrouwelijk worden behandeld en alleen gebruikt worden voor de toezending van de door u gevraagde informatie. Deze gegevens zullen in geen geval aan derden verstrekt worden. Wij houden ons in alle gevallen aan de eisen, die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) stelt.

5. Jurisdictie en toepasselijk recht. Op het gebruik van onze website is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met het gebruik van onze website dienen bij uitsluiting te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.
schoorsteenveegbedrijf-zeeland-logo.png

Schoorsteenveger Zeeland

A Wielingenstraat 39, 4301 XM ZierikzeeE info@schoorsteenveger-zeeland.nlM06-26884845
Copyright © 2021 Schoorsteenveegbedrijf Zeeland. Privacyverklaring | Algemene voorwaarden

Deze website is gebouwd door Power Internet

06-26884845
info@sosdonders.nlWielingestraat 390, 4301 XM Zierikzee