Prijslijst 2016

  

Schouwen - Duivenland   
Goeree - Overflakkee
Noord - Beveland
Zuid - Beveland
Walcheren

Na de Tunnel vanaf:

€ 36,50
€ 40,00
€ 45,00
€ 45,00 
€ 45,00,

€ 55,00

Camera los vanaf € 45,-

Camera inspectie vanaf 125,- 
Schoorsteenkanaal van rieten daken vegen wij van onderaf € 49,50
Vogelnest en/of andere werkzaamheden omvattend voor de schoorsteen vanaf € 45,- per uur, per man

 

Mocht er buiten het gewone vegen, extra tijd nodig zijn om bijv. kachel te demonteren zonder gebruiksaanwijzing, of anders sinds wat veel tijd kost. dan zullen die uren worden doorberekend.

Indien het te vegen kanaal uit asbesthoudend materiaal bestaat moeten wij u helaas mededelen dat wij dit, om  gezondheidsredenen, niet meer mogen reinigen. Bij ons bezoek zullen wij u op de hoogte stellen van onze waarnemingen en eventueel te nemen maat regelen

 

Betaalwijze

U kunt na het uitvoeren van de werkzaamheden bij onze schoorsteenveger betalen met PIN

Prijzen inclusief 21% BTW mits anders aangegeven en overeengekomen.

Wijzigingen voorbehouden.
Aan deze prijslijst kunnen geen rechten ontleend worden.
Op al onze prijzen zijn de algemene voorwaarden van toepassing.